Jytte GUTELAND : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Iran 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt