Bronis ROPĖ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien 
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland 

Kontakt