Niall
ANDREWS

Förslag till resolutioner - 5:e valperioden Niall ANDREWS

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN

02-09-2002 B5-0468/2002

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in DRC (massacre in Kisangani) EN

10-06-2002 B5-0349/2002

DRAFT MOTION FOR URGENCY RESOLUTION ON BEHALF OF THE EPP‑ED GROUP EN

13-05-2002 B5-0289/2002