Niall
ANDREWS

Parlamentsfrågor - 5:e valperioden Niall ANDREWS

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

ECHELON

04-03-2004 H-0154/2004 Kommissionen

Förebyggande av konflikter

04-03-2004 H-0153/2004 Rådet

Kommissionens reformer och EU:s medborgare

26-02-2004 H-0130/2004 Kommissionen

Svältkatastrof i Etiopien

10-02-2004 H-0087/2004 Rådet

Vägsäkerhet och initiativet till en olycksfri natt

06-11-2003 H-0697/2003 Kommissionen

Utveckling av en ny europeisk flyktingfond

06-11-2003 H-0696/2003 Rådet

Kampen mot hungersnöden i världen

08-10-2003 P-3036/2003 Rådet

EU och de andinska länderna

06-10-2003 H-0597/2003 Rådet

Kampen mot hungersnöden i världen

03-09-2003 H-0535/2003 Rådet

EU och kampen mot tortyr

14-07-2003 O-0057/2003 Rådet

Nya initiativ för unga människor i ett utvidgat EU

07-07-2003 H-0459/2003 Kommissionen

Kampen mot hungersnöden i världen

07-07-2003 H-0458/2003 Rådet

Skydd av de mänskliga rättigheterna i Mexiko

24-06-2003 P-2198/2003 Kommissionen

Guantánamo Bay

19-06-2003 H-0422/2003 Kommissionen

Oberoende politik för humanitärt bistånd

22-05-2003 H-0341/2003 Kommissionen

Cotonouavtalet och kommissionens prioriteringar

09-04-2003 H-0233/2003 Kommissionen