Veuillez remplir ce champ
Niall ANDREWS Niall ANDREWS
Niall ANDREWS
Irland

Född : , Dublin

Död :

2:a valperioden Niall ANDREWS

Politiska grupper

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Gruppen Europeiska demokratiska alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Irland)

Ledamot

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika

Suppleant

  • 26-07-1984 / 05-02-1986 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
  • 06-02-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för kvinnors rättigheter