Veuillez remplir ce champ
Niall ANDREWS Niall ANDREWS
Niall ANDREWS
Irland

Född : , Dublin

Död :

5:e valperioden Niall ANDREWS

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Ledamot
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Kassör

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irland)

Ledamot

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Budgetutskottet
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

Suppleant

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Sjösäkerhet

12-01-2004 P5_CRE(2004)01-12(7)

Anföranden om frågor av politisk vikt

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(5)

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

ECHELON

04-03-2004 H-0154/2004 Kommissionen

Förebyggande av konflikter

04-03-2004 H-0153/2004 Rådet

Kommissionens reformer och EU:s medborgare

26-02-2004 H-0130/2004 Kommissionen