• Alexandros   ALAVANOS  

Alexandros ALAVANOS : Förslag till resolutioner - 5:e valperioden 

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

PROPOSITION DE RESOLUTION sur le travail forcé des enfants africains FR  
- B5-0389/2001  
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la liberté de la presse dans le monde FR  
- B5-0388/2001  
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'adoption au Mexique d'une loi sur les droits des peuples indigènes, et la situation au Chiapas FR  
- B5-0283/2001  
PROPOSITION DE RESOLUTION sur les atteintes aux droits de l'homme au Pakistan FR  
- B5-0281/2001  
MOTION FOR A RESOLUTION on Abduction of a Greek Cypriot in Cyprus EN  
- B5-0279/2001