Alexandros ALAVANOS : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Kommounistiko Komma Elladas (Grekland)

Vice ordförande 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Östeuropa - grupp 1

Ledamot 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetutskottet
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik