Alexandros ALAVANOS : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Grekland)

Ordförande 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien

Ledamot 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationsordförandekonferensen
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

Suppleant 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om att bana väg för framtidens utbildning - Att främja innovation med hjälp av ny teknik - utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media och idrott  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128