Ettore Giovanni ANDENNA : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-02-1987 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-02-1987 / 24-07-1989 : Partito socialista democratico italiano (Italien)

Ledamot 

  • 15-05-1987 / 24-07-1989 : Budgetkontrollutskottet
  • 21-01-1988 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Malta

Suppleant 

  • 15-05-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport