Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Född : , Diyarbakir

Hem Evin INCIR

Vice ordförande

DPAL
Delegationen för förbindelserna med Palestina

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
DEVE
Utskottet för utveckling
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Senaste aktiviteter

Eritrea, fallet Dawit Isaak EN

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-119-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg