Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Född : , Norsjö

Hem Erik BERGKVIST

Ledamot

REGI
Utskottet för regional utveckling

Suppleant

BUDG
Budgetutskottet
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj

17-09-2020
Skriftliga förklaringar

. – Vi röstade för den gemensamma resolutionen om situationen i Ryssland, särskilt gällande förgiftningen av oppositionspolitikern, bloggaren och juristen Aleksej Navalnyj. Det är viktigt att EU starkt och gemensamt markerar mot att politiska mord och förgiftningar används som instrument av den ryska regimen för att tysta oppositionella.
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet fördömer mordförsöket på Navalnyj. Vi vill se ett omedelbart stopp på trakasserier, förföljelser och våld mot den politiska oppositionen, meningsmotståndare och civilsamhället i landet. Eftersom vi vill se en positiv utveckling i landet är vi skeptiska till den gemensamma resolutionens skrivning om att helt isolera Ryssland i internationella forum. Total isolering skulle omöjliggöra påverkan för förändring. Vi ser mervärdet av dialog också med länder vars statsskick och/eller värderingar vi inte delar.

Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen (RC-B9-0257/2020)

17-09-2020
Skriftliga förklaringar

. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare i Europa ska ha tillgång till jämlik och ekonomiskt överkomlig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvårdspolitiken är politiken är nationellt ansvar, men den pågående COVID19-krisen har tydliggjort behovet av bättre samordning och starkare samarbete mellan EU-länderna på hälsoområdet. Vi ser att det idag finns ett behov att stärka hälso- och sjukvården i flera EU-länder. Därför har vi valt att ställa oss bakom Europaparlamentets uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård. I enlighet med Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi från 8 juli 2020 är det för oss fundamentalt att EU:s medlemsstater behåller behörigheten i fråga om förvaltningen, organisationen och finansieringen av sina hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som patientsäkerhet, anständiga normer för arbete och anställning för vårdpersonal samt europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser garanteras.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg