Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Sverige - Miljöpartiet de gröna (Sverige)

Född : , Gävle

Skriftliga förklaringar Pär HOLMGREN

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019)

10-10-2019

Gröna gruppen begärde särskild omröstning för att radera text (punkt 34): ”Europaparlamentet betonar att Nato är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.”
EU har under det senaste året valt att intensifiera kampen mot utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer.
Mot denna bakgrund har Europaparlamentet i dag röstat om en resolution där konkreta förslag till handling på EU-nivå mot valinblandning och desinformation föreslås.
En viss del av resolutionen handlar specifikt om internationellt samarbete på området. Ett flertal önskade att framhäva samarbetet med Nato som ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.
I resten av resolutionen tas en rad centrala punkter upp som är av vikt för insatsen mot utländsk valinblandning och desinformation, både nationellt och på EU-nivå.
Av denna anledning valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet, men vi röstade mot i omröstningen om den punkt som specifikt framhävde Natos roll som viktig.

Situationen in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

18-07-2019

EU har förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet som förde Maduro till makten då valen inte var fria och rättvisa. EU har även infört flera sanktioner mot landet, exempelvis ett vapenembargo och för viss övervakningsutrustning. Det råder stor enighet inom EU om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en fredlig lösning. EU har tillsatt en internationell kontaktgrupp i syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Det centrala nu är att EU agerar tillsammans för en fredlig lösning och väljer diplomati före konflikt och tillämpar folkrättens principer när det gäller erkännande av stater. Av denna anledning valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet men avstod i en av de enskilda omröstningarna om ändringsförslagen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg