Alex AGIUS SALIBA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Utskottet för framställningar 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 

Senaste aktiviteter 

Prövning av behörighet (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt