Giorgos GEORGIOU Giorgos GEORGIOU
Giorgos GEORGIOU

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Cypern - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cypern)

Född : , Nicosia

Muntliga frågor Giorgos GEORGIOU

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg