Rasmus ANDRESEN : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) DE  
 
Skriftliga förklaringar 
Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt