Anna DEPARNAY-GRUNENBERG Anna DEPARNAY-GRUNENBERG
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Född : , Berlin

Hem Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Ledamot

TRAN
Utskottet för transport och turism
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur

Suppleant

REGI
Utskottet för regional utveckling
AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om transport och turism

10-06-2020 B9-0177/2020
Förslag till resolutioner

Luftfartsutsläpp

28-05-2020 E-003250/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg