Erik MARQUARDT Erik MARQUARDT
Erik MARQUARDT

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Född : , Neubrandenburg

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Erik MARQUARDT

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg