Veuillez remplir ce champ
Christian DOLESCHAL Christian DOLESCHAL
Christian DOLESCHAL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Född : , Kemnath

Hem Christian DOLESCHAL

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
REGI
Utskottet för regional utveckling
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
D-BR
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg