Veuillez remplir ce champ
Marina KALJURAND Marina KALJURAND
Marina KALJURAND

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Estland - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estland)

Hem Marina KALJURAND

Ordförande

DSCA
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan ET

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

. – Head kolleegid
Kõigepealt tahaksin ma avaldada kaastunnet kõigi COVID-19 läbi hukkunute peredele, sõpradele ja kolleegidele. Samuti tahaksin tänada kõiki, kes on täna pandeemia vastase võitluse eesliinil. Sügav kummardus arstidele, õdedele, politseinikele, päästetöötajatele, vabatahtlikele ja paljudele teistele.
Ka meil, Euroopa Parlamendi liikmetel, on oma roll täita. Meie tänastest otsustest sõltub, milliseid meetmeid ja kui kiiresti saab Euroopa Liidus rakendada COVID-19 vastases võitluses.
Hääletasin täna kõigi Komisjoni ettepanekute poolt. See on esimene seadusandlik samm võitluses pandeemiaga ja on äärmiselt oluline, et Komisjon saaks asuda viivitamatult ellu viima oma tegevusplaani. Mul on hea meel, et nii suur enamus Euroopa Parlamendi liikmeid toetas Komisjoni ettepanekuid. Näitasime, et Euroopa Liidu solidaarsuse ja ühtsuse saab tuua välja kliinilisest surmast, mille põhjustas COVID-19.
Pandeemia näitab väga selgelt, mis saab, kui Euroopa Liit taganeb oma põhimõtetest ja väärtustest: piiridele tekivad kaubaautode järjekorrad, inimesed ei pääse kodumaale, meditsiini- ja kaitsevahendeid ei lasta riigist välja jne. Häiriv on näha, kuidas Hiina ja Vene (sõja)lennukid viivad humanitaarabi Itaaliale. Häiriv seepärast, et meie, eurooplased, ei suuda kriisiolukorras üksteist aidata. Ja see ei ole õige.
Suhtun kriitiliselt Euroopa Liidu Komisjoni tegevusse kriisi alguses. Leian, et Komisjon hakkas otsustavalt tegutsema liiga hilja: alles siis, kui piirid olid suletud, kaubad seisid ja inimesed ootasid suletud piiride taga kodumaale pääsemist. Just siis hakati minu käest küsima, mida Euroopa Liit ootab, miks Euroopa Liit ei tegutse, kuhu on jäänud Euroopa Liidu ühtsus ja solidaarsus? On arusaadav, et Komisjon ei saa sekkuda riikide otsustesse, mis puudutavad eriolukorra kehtestamist või tervishoiuteenuste pakkumist. Aga Komisjon peab seisma Euroopa Liidu solidaarsuse ja ühtsuse eest ning toetama ja koordineerima liikmesriikide vahelist koostööd ka kõige keerulisematel aegadel. Tänane eelnõude pakett näitab, et Komisjon on astunud esimesed väga põhimõttelised sammud kriisi peatamiseks ja kahjude vähendamiseks. Olen kindel, et need sammud ei jää viimaseks.
Euroopa Parlament tõestas täna, et COVID-19 ei ole halvanud demokraatiat ega muutnud Euroopa Parlamenti tegutsemisvõimetuks.
Meie, Euroopa Parlamendi saadikud, jätkasime täna tööd, sõltumata sellest, millistesse poliitilistesse gruppidesse me kuulume või millist maailmavaadet esindame.
Me jätkasime tööd vaatamata sellele, et valdav enamus meist ei saanud või ei pidanud õigeks Brüsselisse kohale tulla.
Me jätkasime tööd, sest meid on selleks usaldatud ning see on meie kohustus Euroopa Liidu kodanike ees.
Ma ei tea, kui kaua veel kriisiolukord kestab. Aga ma tean, et ükskord saab kriis seljatatud ning normaalne elu ja töö taastatud. Ootan väga seda päeva, kui saan istuda plenaarsaalis Brüsselis või Strasbourgis.
Tänan tähelepanu eest!
Olge terved!

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles