Jérémy DECERLE Jérémy DECERLE
Jérémy DECERLE

Renew Europe Group

Ledamot

Frankrike - Liste Renaissance (Frankrike)

Född : , Saint-Remy

Förslag till resolutioner Jérémy DECERLE

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg