Jérémy DECERLE Jérémy DECERLE
Jérémy DECERLE

Renew Europe Group

Ledamot

Frankrike - Liste Renaissance (Frankrike)

Född : , Saint-Remy

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Jérémy DECERLE

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg