Jérémy DECERLE Jérémy DECERLE
Jérémy DECERLE

Renew Europe Group

Ledamot

Frankrike - Liste Renaissance (Frankrike)

Född : , Saint-Remy

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Jérémy DECERLE

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg