Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Vice ordförande

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : ,

9:e valperioden Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Europe Écologie (Frankrike)

Vice ordförande

  • 10-07-2019 ... : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Ledamot

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 10-02-2020 ... : Utskottet för konstitutionella frågor

Suppleant

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg