Gwendoline DELBOS-CORFIELD : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Ledamot 

Utskottet för konstitutionella frågor 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien 
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Senaste aktiviteter 

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN  
- FEMM_AD(2020)646838 -  
-
FEMM 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt