Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Vice ordförande

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : ,

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Gwendoline DELBOS-CORFIELD

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

OPINION on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

OPINION On reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

16-07-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg