Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Medordförande

Frankrike - La France Insoumise (Frankrike)

Född : , Frejus

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Manon AUBRY

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

YTTRANDE över Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00 DEVE
Caroline ROOSE

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg