Gianna GANCIA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Utskottet för framställningar 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (B9-0090/2020, B9-0092/2020) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (B9-0088/2020) IT  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt