Elisabetta GUALMINI : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt