Claudia GAMON : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Suppleant 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien 

Senaste aktiviteter 

Kontakt