Vlad-Marius BOTOŞ Vlad-Marius BOTOŞ
Vlad-Marius BOTOŞ

Renew Europe Group

Ledamot

Rumänien - Uniunea Salvați România (Rumänien)

Född : , Arad

Hem Vlad-Marius BOTOŞ

Vice ordförande

D-AL
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien

Ledamot

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
CULT
Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

REGI
Utskottet för regional utveckling
D-ME
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

Senaste aktiviteter

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Yttranden i egenskap av föredragande
Vlad-Marius BOTOŞ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg