Hannes HEIDE Hannes HEIDE
Hannes HEIDE

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Österrike - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Österrike)

Född : , Bad Ischl

Hem Hannes HEIDE

Ledamot

CULT
Utskottet för kultur och utbildning
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
REGI
Utskottet för regional utveckling
DPAP
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Sabine VERHEYEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg