Raphaël GLUCKSMANN : Hem 

Vice ordförande 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för internationell handel 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (B9-0089/2020) FR  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt