Raphaël GLUCKSMANN Raphaël GLUCKSMANN
Raphaël GLUCKSMANN

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Frankrike - Place publique (Frankrike)

Född : , Boulogne-Billancourt

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Raphaël GLUCKSMANN

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Situationen för kvinnorättsaktivister i Saudiarabien

12-06-2020 E-003552/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Emergency eurobonds EN

02-04-2020 E-002039/2020 Kommissionen

EU reaction to the political prosecution of key opponents in Georgia (Gigi Ugulava case) EN

19-02-2020 E-000964/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

LGBT-free zones EN

05-02-2020 P-000690/2020 Kommissionen

LGBT-free areas EN

05-02-2020 E-000692/2020 Rådet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg