Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Ledamot 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Senaste aktiviteter 

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020  
- FEMM_AD(2020)646892 -  
-
FEMM 
Yttranden i egenskap av föredragande 

Kontakt