Nacho SÁNCHEZ AMOR Nacho SÁNCHEZ AMOR
Nacho SÁNCHEZ AMOR

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Caceres

Muntliga frågor Nacho SÁNCHEZ AMOR

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg