Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Grupplösa

Slovakien - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovakien)

Hem Milan UHRÍK

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SK

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Hlasoval som proti prijatiu predmetnej správy, pretože odmietam taktizovanie s právami žien a dievčat v záujme skrytého presadzovania agendy LGBT. Dôsledná obhajoba práv žien a dievčat v duchu spravodlivej rovnosti a rovnakých príležitostí neznamená rodové experimentovanie a vnucovanie nežiaducej LGBT agendy lobistických skupín a im slúžiacich politikov.

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SK

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je možno pekná vízia, ale pre malé ekonomiky, akými je aj Slovenská republika predstavuje nevýhodný nástroj financovania. Vidina finančne výhodných dotácií láka na Slovensko mnoho zahraničných pestovateľov a chovateľov (napr. ošípaných a pod.). V tomto prípade sa stráca zmysel poľnohospodárskej politiky, pretože nenapĺňa jednotlivé požiadavky na potravinovú sebestačnosť dotyčného členského štátu. Hlasoval som proti predmetnému návrhu, pretože si myslím, že keby neboli členské štáty zaťažené zbytočnými finančnými príspevkami do rozpočtu EÚ, zvládli by financovať svoje poľnohospodárske a chovateľské politiky omnoho efektívnejšie.

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SK

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Financovanie projektov v poľnohospodárstve na Slovensku z európskych peňazí sprevádzalo mnoho pochybných transakcií, finančných operácií či podozrení na podvody a korupčné správanie. Podľa medializovaných informácií sa napríklad dotovali betónové plochy fiktívne administratívne vedené ako úrodné polia a podobne. V takomto spôsobe financovania poľnohospodárskej a živočíšnej produkcie vidím stále veľké možnosti pochybných transakcií a možných podvodov, ktoré môžu okrádať slušných daňových poplatníkov o ich spoločné peniaze. Na základe uvedeného som hlasoval proti prijatiu tejto správy.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg