Veuillez remplir ce champ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot av presidiet

Slovakien - Sloboda a Solidarita (Slovakien)

Född : , Bratislava

Hem Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Ordförande

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Ledamot

CPCO
Utskottsordförandekonferensen
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Senaste aktiviteter

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler SK

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

Vypuknutie ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na medzinárodnú a európsku leteckú dopravu. Európska komisia chce pomôcť zmierniť dosah tejto infekcie, a preto urýchlene predložila cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od povinností spojených s využívaním letiskových prevádzkových intervalov. Návrh som podporila.

Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter] SK

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

Výnimočná mobilizácia zdrojov z európskeho rozpočtu, najmä kohéznych fondov, na boj s negatívnymi ekonomickými dôsledkami koronavírusu. Opatrenia majú byť namierené na systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, na malé a stredné podniky, trh práce a iné zraniteľné časti hospodárstiev. Finančné prostriedky by celkovo mali prekonať 37 miliárd EUR. Návrh som podporila.

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan SK

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

Európska komisia navrhuje rozšíriť použitie daného fondu aj na krízy týkajúce sa verejného zdravia. FSEÚ bol vytvorený v roku 2002 na podporu členských štátov EÚ a prístupových krajín v čase veľkých katastrof spôsobených prírodnými udalosťami, ako sú povodne, búrky, zemetrasenia. Súčasný FSEÚ sa však prísne obmedzuje na živelné pohromy spôsobujúce fyzické škody, preto je potrebné ho doplniť. Navrhuje sa tiež zvýšiť úroveň zálohových platieb na jednotlivé katastrofy všetkých kategórií na 25 % predpokladaného príspevku z FSEÚ, a to najviac do výšky 100 miliónov EUR. Návrh som podporila.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 05U041
    1047 Bruxelles