Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Finland - Vihreä liitto (Finland)

Född : , Turku

Hem Ville NIINISTÖ

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
DASE
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Ville NIINISTÖ

Emergency eurobonds EN

02-04-2020 E-002039/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Emissions from the textile industry EN

10-03-2020 E-001487/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor
Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @SSoimakallio: Välillä esitetään ajatuksia, että metsän hiilinielua voisi kasvattaa pienentämällä metsän hiilivarastoa. Ei voida. Hiilinielun seurauksena hiilivarasto aina kasvaa, ja sitä tehokkaampi nielu on, mitä suuremmaksi varasto kasvaa. https://t.co/7JtjrIHjAo 

RT @FriendsofEurope: We must acknowledge the role that #biodiversity loss plays in pandemics, writes MEP @VilleNiinisto. We cannot return to the status quo, we must "seize this opportunity to create a more socially, economically and #environmentally #resilient society." https://t.co/Y7NmCKxZv3 

In the #COVID19 crisis the link between biodiversity and risk of pandemics has been made by experts but political reaction is lacking. In a resilient society biodiversity protection needs to be integrated into our thinking. My piece for @FriendsofEurope: https://t.co/A6a6LBIlrd 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg