Diana RIBA I GINER : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Utskottet för kultur och utbildning 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (B9-0089/2020) ES  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt