Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Litauen - Independent (Litauen)

Född : , Karaganda

Hem Stasys JAKELIŪNAS

Ledamot

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Senaste aktiviteter

Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (debatt) EN

11-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-11(2-150-0000)
Inlägg i plenum

BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00 ECON
Betänkanden i egenskap av skuggföredragande
Costas MAVRIDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg