Rasa JUKNEVIČIENĖ Rasa JUKNEVIČIENĖ
Rasa JUKNEVIČIENĖ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Litauen - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen)

Född : , Panevėžys

Hem Rasa JUKNEVIČIENĖ

Vice ordförande

DSCA
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Ledamot

DEVE
Utskottet för utveckling
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar
INGE
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DNAT
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg