Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Litauen - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen)

Hem Liudas MAŽYLIS

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-BY
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Senaste aktiviteter

Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

09-07-2020 O-000048/2020 Kommissionen
Muntliga frågor

Security situation in Belarus and the region EN

08-07-2020 P-004051/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg