Mazaly AGUILAR : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Kontakt