Veuillez remplir ce champ
Margarita DE LA PISA CARRIÓN Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Spanien - VOX (Spanien)

Född : , Madrid

Hem Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
DAND
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Senaste aktiviteter

Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19 (debatt) ES

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-079-0000)
Inlägg i plenum

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europeiska optimismdagen

05-03-2020 B9-0127/2020
Individuella förslag till resolution

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 03U014
    1047 Bruxelles