Michael
GAHLER

Förslag till resolutioner - 5:e valperioden Michael GAHLER

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN

02-06-2003 B5-0287/2003

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN

10-02-2003 B5-0112/2003

Motion for a resolution, on the case of Mr Hachem Aghajari in Iran EN

18-11-2002 B5-0603/2002