Michael
GAHLER

Inlägg i plenum - 5:e valperioden Michael GAHLER

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förbindelserna EU/Ryssland

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(1)

Val i Iran

12-02-2004 P5_CRE(2004)02-12(8)

Omröstning

12-02-2004 P5_CRE(2004)02-12(11)

Frågestund (kommissionen)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

Zimbabwe

15-01-2004 P5_CRE(2004)01-15(6)

Haiti

15-01-2004 P5_CRE(2004)01-15(8)

Moldavien

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(9)

Europeiska unionen och kampen mot tortyr

25-09-2003 P5_CRE(2003)09-25(9)