Michael
GAHLER

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 5:e valperioden Michael GAHLER

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att förbättra EU:s kontroll av vapenexport och att arbeta för ett internationellt vapenhandelsavtal

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Bortfaller
Glenys KINNOCK Michael GAHLER Johan VAN HECKE Nelly MAES Pernille FRAHM
Ingiven : 25-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal undertecknare : 157 - 06-05-2004