András GYÜRK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid (B9-0071/2020) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Gemensam laddare för mobil radioutrustning (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt