Jason AZZOPARDI : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Observatör
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Partit Nazzjonalista (Malta)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Ledamot 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Fiskeriutskottet
  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

Observatör 

  • 19-04-2004 / 30-04-2004 : Fiskeriutskottet
  • 19-04-2004 / 30-04-2004 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11